Nhà hàng KDL Cần Giờ

    Nhà hàng Ngọc Lan – 220 khách
    Nhà hàng Hoa Biển- 300 khách
    Phòng họp Cát Đằng – 350  khách
    Phòng họp Cát Tường – 30 khách
    Sân vườn Ngọc Lan – 300 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin