Nhà hàng Tàu Sài Gòn

    Nhà hàng Tầng 1 – 120 khách
    Nhà hàng Tầng 2- 200 khách
    Nhà hàng Tầng 3 – 230  khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin