Nhà hàng KDL Bình Qưới 1

  Phòng Họp SaKê Máy Lạnh – 100 khách
  Phòng Họp Hoa Sứ 1 Máy Lạnh – 20 khách
  Phòng Họp Hoa Sứ 2 Máy Lạnh – 20 khách
  Phòng Họp Hoa Sứ 3 Máy Lạnh – 20 khách
  Sân vườn Golf – 900 khách
  Sân vườn Hồ Xuân Hương – 250 khách
  Sân vườn Tản Đà – 150 khách
  Sân vườn Hoa Sim – 150 khách
  Chòi dã ngoại – 10 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin