Nhà hàng Khu du lịch Bình Quới 1

  Phòng Họp SaKê Máy Lạnh – 100 khách
  Phòng Họp Hoa Sứ 1 Máy Lạnh – 20 khách
  Phòng Họp Hoa Sứ 2 Máy Lạnh – 20 khách
  Sân vườn Golf – 700 khách
  Sân vườn Hồ Xuân Hương – 250 khách
  Sân vườn Hoa Sim – 100 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin