Nhà hàng Khu du lịch Bình Quới 2

  Nhà hàng Hoa Sen  – 80 khách
  Nhà hàng Hoa Phượng – 260 khách
  Phòng họp Hoa Cúc  – 50 khách
  Phòng họp Hoa Mai – 20 khách
  Phòng họp Hoa Ban – 20 khách
  Phòng họp Hoa Đào – 70 khách
  Nhà Thủy tạ – 20 khách
  SV Hoa Phượng – 100 khách
  SV Hoa Sen – 450 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin