Nhà hàng KDL Bình Qưới 2

  Nhà hàng Hoa Sen  – 80 khách
  Nhà hàng Hoa Sen 1  – 180 khách
  Nhà hàng Hoa Phượng – 260 khách
  Nhà hàng Hoa Phượng 1 – 400 khách
  Nhà hàng Hồ Bơi – 250  khách
  Phòng họp Nguyệt Quế – 100 khách
  Phòng họp Hoa Cúc  – 50 khách
  Phòng họp Hoa Mai – 20 khách
  Phòng họp Hoa Ban – 20 khách
  Phòng họp Hoa Đào – 70 khách
  Sân vườn Hoa Phượng  – 500 khách 
  Nhà Thủy tạ – 20 khách
  Nhà Ao sen – 40 khách
  SV Hoa Phượng – 100 khách
  SV Hoa Sen – 450 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin