Nhà hàng Khu du lịch Tân Cảng

  Nhà hàng Thiên Thanh – 300 khách

  Nhà hàng Thanh Thủy – 300 khách

  Nhà hàng Thùy Dương – 440  khách

  Nhà hàng Thùy Vân – 380 khách

  Nhà hàng Hoa Lan – 150 khách

  Nhà hàng Hoa Sữa  – 80 khách

  Nhà hàng Sa Kê – 80 khách

  Nhà hàng Đủng Đỉnh – 20 khách

  Sân vườn Thảo Mộc – 400 khách 

  Sân vườn Dừa – 1.200 khách

  Sân vườn Dạ Yến Thảo – 200 khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin