Nhà hàng Khu du lịch Văn Thánh

  Nhà hàng Cẩm Chướng – 500 khách
  Nhà hàng Hoa Sứ  – 250 khách
  Nhà hàng Trang Đỏ – 220 khách
  Nhà hàng Bông Súng – 200 khách
  Nhà hàng Bông Tràm – 120  khách
  Nhà hàng Hoa Sen – 160  khách
  Nhà hàng Hoa Phượng – 300  khách
  Nhà hàng Bằng Lăng – 100  khách
  Nhà hàng Hoa Cau – 120  khách
  Nhà hàng Bông Giấy – 70  khách
  Nhà Thủy Tạ số 1 đến 21 
  Phòng Họp Bông Hồng – 18 Khách
  Phòng họp Quốc tế – 120 khách
  Sân vườn Hoa sứ – 4000 Khách
  Sân vườn Hoa Cau – 200 Khách
  Sân vườn Bông Tràm – 200 Khách
  Sân vườn Cẩm Chướng – 300 Khách

ĐẶt ngay

Ngày đến

icon

Ngày đi

icon

Số lượng khách

Thông Tin